skip to Main Content

SERVICIILE NOASTRE

Servicii de cadastru sporadic / sistematic

Servicii de sudii topografice pentru implementarea diverselor investitii de infrastructura (Modernizare/reabilitare drumuri/Cai Ferate, Introducere/Extindere retele de alimentare cu apa/canalizare/gaze, retele de Fibra Optica) si de Urbanism (PUG, PUZ, PUD)

Servicii de scanare Constructii/ Monumente istorice cu tehnologie laser 3D, necesare pentru Modernizarea, Reabilitarea, anveloparea respectivelor Constructii/ Monumente istorice

Servicii de GIS/Creare, populare si gestionare de Baze de date (Registrul Spatiilor verzi, RENNS, Planuri coordonatoare retele, etc.)

Servicii de realizare Ortofotoplanuri, necesare ca suport pentru lucrari de GIS, Cadastru

INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR TEHNICE AFERENTE OBIECTIVELOR DIN
ZONE CU SERVITUTI AERONAUTICE CIVILE SAU DIN ALTE ZONE IN CARE POT CONSTITUI OBSTACOLE PENTRU NAVIGATIA AERIAN

Back To Top