HELMERT
Cadastru - Topografie - Scanare laser 3D - GIS - Zbor UAV

Serviciile noastre

Previous
Next

Cadastru

Servicii de cadastru sporadic/sistematic

Topografie

Servicii de studii topografice pentru implementarea diverselor investitii de infrastructura (Modernizare/reabilitare drumuri/Cai Ferate, Introducere/Extindere retele de alimentare cu apa/canalizare/gaze, retele de Fibra Optica) si de Urbanism (PUG, PUZ, PUD)
Previous
Next
Previous
Next

Scanare 3D

Servicii de scanare Constructii / Monumente istorice cu tehnologie laser 3D, necesare pentru Modernizarea, Reabilitarea, anveloparea respectivelor Constructii / Monumente istorice

Servicii GIS

Servicii de GIS/Creare, populare si gestionare de Baze de date (Registrul Spatiilor verzi, RENNS, Planuri coordonatoare retele, etc.)
Previous
Next
Previous
Next

Zbor UAV

Servicii de realizare Ortofotoplanuri, necesare ca suport pentru lucrari de GIS, Cadastru

Doc. aviz AACR

Intocmirea documentatiilor tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituti aeronautice civile sau din alte zone in care pot constitui obstacole pentru navigatia aerian.