Lucrările noastre

 • Studii topografice şi Documentaţii de Urbanism, faza CU şi PUZ pentru Parc Eolian Filipeşti-Bereşti-Bistriţa;
 
 • Întocmire studii topografice pentru proiectarea liniei electrice Parc Eolian Filipeşti-Bereşi Bistriţa – Staţia de transformare Bacău Sud – 26 km;
 
 • 6000 ha planuri parcelare şi ridicari topografice pe aproximativ 600 ha teren şi aproximativ 250 km de traseu de drum în vederea proiectării unui Parc Eolian pe teritoriul administrativ al comunelor Păltiniş, Viişoara, Coţuşca şi Rădăuţi Prut, jud. Botoşani;
 
 • Ridicări topografice în Municipiul Moineşti şi Oraşul Buhuşi, jud. Bacău, în vederea modernizării şi extinderii reţelelor de apă şi canalizare (în cadrul Master Planului pentru Apă-Canal al judeţului Bacău)
 
 • Studii topografice în vederea proiectării digurilor de protecţie a localităţilor Săuceşti, Negri şi Prăjeşti, afectate în urma inundaţiilor din 2010;
 
 • Studii topografice pentru elaborarea Planului Urbanistic General al Comunelor Răcăciuni, Gârleni, Mărgineni, Valea Seacă, Plopana;
 
 • Studii topografice pentru modernizare linii electrice joasă tensiune şi pentru înlocuire branşamente electrice în localităţi din jud. Bacău – aprox. 400 km,
 
 • Studii topografice pe DN18, tronson Moisei-Borşa-Cârlibaba-Ciocăneşti-Iacobeni – km 131+627 – 220+088, pentru întocmirea proiectului ethnic şi a detaliilor de execuţie,
 
 • Studii topografice pentru „Modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene DJ 201 B, DJ 305, DJ 313, DJ 302 şi DJ 402”, în judeţul Călăraşi – 90 km
 
 • Studii topografice Modernizare DJ 108 R Beltiug (DN19A) – Hurezu Mare (DJ 108 P)DJ 108 P Hurezu Mare (intersecţia cu DJ108R) până la intersecţia cu DJ196 DJ 196 (intersecţia cu 108P) – Corund – Bogdand – Hodod – limită de județ Sălaj – 90 km
 
 • Studii topocadastrale “Realizare sistem de alimentare cu apa si retea canalizare in Comuna Vlasinesti, judetul Botosani” Gura Văii, Asău Horgești, Răcaciuni, Valea Seacă, Solonț, jud. Bacău
 
 • Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documențiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014-2020”
 
 • Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documențiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020”
 
 • Culegere de date GIS si integrare – “Registrul spațiilor verzi oraș Petrila”
 
 • Culegere de date GIS si integrare – “Registrul spațiilor verzi” în comunele Letea Veche, Orbeni, Săucești, Tamași, Tătăraști, Ungureni, Filipeni, Bogdanești din Jud. Bacău.
 
 • Culegere de date GIS si integrare – “Registrul Electronic Național de Nomenclatură Stradală” în comunele Filipeni, Ungureni, Solonț, Poduri, Răcăciuni, Odobești;
 
 • Cadastru sistematic pe sectoare cadastrale conform OG 35 în comunele Valea Seacă, Parava, Răcăciuni, Odobești, Horgești, Dealu Morii, Filipeni, Parincea din județul Bacău.